Ekonomické a účetní služby

Aktuálně nabízíme zpracování daňového přiznání daně z příjmů právnických a fyzických osob včetně přehledů na OSSZ a pojišťovnu, zpracování silniční daně.  

Personální audit

K tomu, abyste získali objektivní přehled o správném využití lidských zdrojů ve vaší společnosti lze využít efektivní nástroj: personální audit. Jde v podstatě o propojení nezávislých pohledů zvenčí na vaši společnost, a to z hlediska lidských zdrojů a organizace jednotlivých činností. Personální audit odhalí potenciál Vašich zaměstnanců a pomůže vám ve správném nastavení kritérií pro jejich hodnocení a celkovou motivaci. Díky personálnímu auditu můžete lépe dosáhnout stanovených cílů vaší společnosti a současně optimalizovat náklady. Pomůžeme vám získat objektivní srovnání současného stavu s požadovaným.

Ceník je sestavován individuálně, služby poskytujeme po celé ČR.

 

Náš pomocník