Jak se nezbláznit z vánoc?

14 Pro

Adventní čas, Vánoční svátky a vstup do nového roku mají být veskrze obdobím radostným, veselým a šťastným. Co udělat proto, aby tomu tak bylo ? Především je dobré nebilancovat právě odcházející rok, ať už byl více, či méně úspěšný. Proč se ohlížet právě teď.? Určitě každý bude mít možnost bilancovat i v novém roce. Co naopak doporučuji je zaměřit se na dnešek. Je dobře se rozhlédnout kolem sebe, pochválit se za vše dobré, co je součástí Vašeho dneška. Uvědomte si, že ne každý má to štěstí usednout v klidu ke štědrovečerní večeři s rodinou, přáteli. .Někteří je oslaví osamoceni, ve vězení, nemocnici, LDN. A mnoho lidí si mohou nechat jenom zdát, byť o tom nejmenším dárku.

Velmi důležité je nastavit si seznam úkolů, co je potřeba zařídit, zajistit, nakoupit, uklidit atd.atd. Rozdělit tyto úkoly do dnů a v případě rodiny mezi všechny její členy. Stejně tak je dobré naplánovat návštěvy, a to jak ty u Vás, tak u těch, co hodláte navštívit Vy. Návštěvy si pak dohodnout předem.  Předem by, jste si měli projít zásoby jídla, pití a hygienických potřeb. I nakupování lze zvládat v průběhu celého adventního času bez shonu.  Určitě je dobře si uvědomit, že uklizené už nebude uklizenější a čisté čistější. Co většině lidí zaručeně pokazí vánoční svátky je jejich vlastní přehnané očekávání, ať už se jedná o představě a způsobu jejich prožití, nebo množství a velikost dárků. Radujte se z reality, nepodléhejte snům . Určitě jeden z nejhorších nápadů je půjčit si peníze na jeden den, zhruba hodinu štěstí u vánočního stromku na dárky, které mnohdy ani obdarovaný neocení nebo nepotřebuje a Vás to ekonomicky zatíží na několik dalších měsíců.

Dobře je pamatovat na to, že těžké okamžiky zažívají Ti, kteří jsou o vánocích sami. Pokud máte ve své rodině nebo okolí někoho takového, pamatujte, že není třeba velikých dárků, tím největším je návštěva, posezení a nějaká maličkost. Dnešní technické možnosti (telefon, internet, videohovory) nabízí nepřeberné množství možností. Důležité je chtít. Pamatujte, že  vánoční svátky mají především duchovní rozměr. Lidé se mají zastavit. Je to čas, který lze využít odpočinkem,  třeba i aktivním společně s rodinou, příbuznými, přáteli. Má to být těšení se z přítomnosti a času stráveného s lidmi, s kterými žijeme, ale i s těmi, které vídáme jen občas.  Měla by to být setkání radostná a srdečná. Možnou hořkost, bolístky a pocity křivdy lze řešit určitě jindy než právě v tomto čase.

Věnovat vzpomínku těm kteří, už bohužel nejsou s námi. Není to honba za tím nejlepším, největší, nejkrásnější nebo nejdražším. Tento čas má být o radostí, štěstí a pohodě. Je to čas, kdy by se měl každý člověk alespoň na pár okamžiků místo honu za úspěchem, cílem a majetkem, věnovat empatii a duševním hodnotám.

Požehnané, radostné, šťastné a klidné Vánoční svátky, prožité ve zdraví

Vám všem za APPA agenturu přeje PhDr., Bc Jaromír Štěpánek