Akce pro seniory

Akce pro seniory pořádáme celorepublikově

APPA agentura, s.r.o. byla ve svých počátcích zaměřená na uměleckou a reklamní činnost, prošla několikaletým vývojem a již několik let se pohybuje v sociální oblasti. Poslední dva roky se věnuje rozvoji poskytovaní služeb pro seniory, jak v praktické, tak teoretické rovině, kdy se Bc. et PhDr. Jaromír Štěpánek dlouhodobě v teorii i praxi zabývá touto oblastí a je považován za odborníka v daném oboru. Má bohaté teoretické i praktické zkušenosti.
Stálými klienty společnosti jsou domovy pro seniory, denní stacionáře, LDN, nemocnice, obce, města, kluby důchodců a zájmová sdružení zaměřená na zkvalitnění života seniorů. Mezi naše vážené klienty patří rodiny seniorů, jejich přátelé i samotní senioři, kteří si naše služby objednávají do svých domovů nebo do oblíbené hospůdky na jejich oslavy. (poskytujeme i možnost objednání akcí na klíč – výročí, svatby, oslavy, moderování akcí.)
Pro seniory realizujeme:
Besedy – zábavnou formou přednášená témata k životu seniorů i praktické rady. Tým odborníků z různých oblastí života se dělí o své zkušenosti zábavnou formou v cca dvou hodinových pásmech.
Semináře s odborným zaměřením-školení lektoři přednášejí v ucelených dvouhodinových pásmech témata zaměřená na život seniorů,především pak v oblasti zdraví, komunikace i osobního rozvoje. Je možné poskytnout lektory, zabývající se rukodělnou činností, stejně jako lektory pohybových aktivit seniorů.
Uměleckou činnost (hudební, recitační, divadelní, reprodukovaná hudba), dle aktuální nabídky, kdy zajišťujeme hudebníky pro koncertní vystupování i další umělce jako recitátory, předčítače, vypravěče, moderátory, amatérské herce vystupující ve scénkách, skečích i divadelních hrách. Poskytujeme DJ s vhodnou hudbou pro seniory.

Vzhledem k široké nabídce produktů je cena odvislá od konkrétně sestaveného programu. Cena je smluvní a vždy předem dohodnuta. V každém případě naše ceny plně reflektují cílovou skupinu, pro kterou jsou akce zaměřeny.