APPA agentura, s.r.o.

POMÁHÁME ZVLÁDAT SITUACI, VÝRAZNĚ SNIŽUJEME CENU PRO OBČANY PARDUBICKA ZA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČI

Vlivem dlouhodobě trvajícího psychicky náročného období a na základě, rozhovorů s našimi stálými klienty i na základě krátkodobých nebo jednorázových telefonních rozhovorů s klienty, jsem se rozhodl, že pro naše klienty v Pardubickém kraji, pracoviště, Fáblovka 404, Pardubice – Staré Hradiště, s okamžitou platností v měsících leden, únor a březen 2021 snižujeme pro samoplátce cenu za jedno terapeutické sezení na částku 600,-Kč, za jednu hodinu terapeutického sezení.

V případě, že klientův zdravotní stav může souviset se ztrátou zaměstnání, je evidován na ÚP, je zdravotně handicapovaný, je příjemcem invalidního důchodu, je senior, pracuje ve zdravotnictví či v sociálních službách, pracuje jako prodavač, v pohostinství, řidič autobusu nebo prokáže aktuální akutní stav hmotné nouze, je možné částku snížit až na 400,- Kč za jednu hodinu psychosociální péče či terapeutického sezení. Cena je platná po celou dobu terapie.

Objednání terapie je možné pondělí až pátek mezi 08:30 až 10:00 hod., na telefonu 777 151 150 nebo prostřednictvím e mailu : appa.sekretariat@seznam.cz, s uvedením Vašeho telefonního kontaktu.

Věřím, že tento vstřícný krok využijete a těšíme se s Vámi na viděnou. Věřte, že sdílená starost je starost poloviční.

Bc. et. PhDr. Jaromír Štěpánek

Přeji Vám zdraví, štěstí a pohodu v roce 2021