APPA agentura, s.r.o.

INFORMACE

Vážení přátelé, čtenáři,

Rád bych se touto cestou omluvil za dočasnou „nečinnost“, zde na webových stránkách společnosti APPA agentura. V průběhu března letošního roku jsme velmi pružně zareagovali na aktuální situaci karantény v rámci COVID – 19. Oslovili jsme celkem dvacet měst a obcí v okolí Přelouče a Chvaletic s nabídkou telefonických konzultací, poradenství nebo jen obyčejného povídání si s těmi, kdo to v dané situaci potřebovali. Vše bylo realizováno na náklady naší společnosti. Tato aktivita nás časově absolutně vyčerpala. Věřím, že stejně tak, jako se všichni vrací pomalu a jistě do ,, normálu“ , tak i naše  společnost APPA agentura postupně najede na plný výkon ve všech oblastech a kompletním rozsahu své činnosti.

Přeji Vám vše dobré

Jaromír Štěpánek – majitel společnosti